27 november eerste zondag van de advent

Uitzien naar een nieuwe wereld.. Jesaja heeft een visioen over de eindtijd, waarin de belofte aan het Volk Gods wordt vervuld. Met de profeet durven wij dromen van een nieuwe wereld. Een wereld waarin het land rechtvaardig en eerlijk wordt bestuurd, een wereld die vervuld zal zijn van Gods vrede en gerechtigheid.  Zwaarden omgesmeed tot ploegijzers, speren tot sikkels. Niemand zal nog leren oorlog voeren. Mensen wandelen in het licht van de Heer. Wij wachten en zien uit naar die dagen, waarin de Heer zichtbaar wordt in ons midden.