Zondag 22 november 2022  Feest van Christus Koning

Op het feest van Christus Koning waren we met de hele parochie welkom in de Emmauskerk. Wie de viering niet fysiek kon bijwonen, kon via de livestream toch met de viering meedoen. Dat was een mooi begin van dit feest, waarmee we het jaar hebben afgesloten. Maar het was ook een dag om vooruit te kijken.

vlnr: Marian Bosch, Jessica ten Bosch, Nick Laarakkers, Peter The, Engeline van der Ark, Rebecca Mariadassan, Loek Ruijters

Jezus is onze Koning, dichtbij en onder ons aanwezig. In zijn toespraak vertelde pastor Kouijzer over het ontstaan van dit feest, kort na de eerst wereldoorlog. Gevaarlijke denkbeelden kwamen op, waarin de sterke man werd geprezen en agressie en nationalisme centraal stonden. Daar wilde de kerk een andere vorm van leiderschap tegenover zetten. Niet de sterke man die regeert door intimidatie en geweld. Nee, we kijken naar het leiderschap van Jezus. Hij laat het ware koningschap zien. Een koning zonder troonrede, maar met de bergrede. Geen hofhouding, maar gezelschap van mensen in de marge. Dienstbaarheid ten einde toe. Dat was zijn koninklijke boodschap; een wereld met plaats voor iedereen, met aandacht voor de ander. Een rijk waarin de laatsten de eersten zijn , de kleinsten de grootsten, waar juist mensen die kwetsbaar zijn op de eerste plaats komen. Een koninkrijk van liefde. Dat is ook de weg die wij moeten gaan. Als wij bij Christus Koning willen horen moet dat zichtbaar zijn in ons leven, onze woorden en onze daden, in ons hart, de plaats waar die Koning woont.

Aan het einde van de viering stelde diaken Van Adrichem de pastoraatsgroep voor. Een groep die het pastorale team bijstaat met kritisch denkvermogen om beleid te ontwikkelen waarmee we als parochie aan de slag kunnen en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Een bijzonder tintje kreeg de viering nog door het uitreiken van de parochiepenning aan Jessica ten Bosch en Marian Bosch die het initiatief hebben genomen voor een kinderkoortje’ Alle4’ dat bij feestelijke gelegenheden zoals Kerstmis kan zingen. Heel fijn! Met de penning en een bos bloemen voor de feestelingen sloten we de viering af.