Mariatentoonstelling in Loosduinen

Zondag 27 november start de advent. Wij bereiden ons voor op het feest van de geboorte van Jezus. Maria kijkt uit naar de geboorte van haar kind.

In de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kerk in Loosduinen is een kleine maar bijzondere tentoonstelling ingericht, die zeker de moeite waard is. Zowel kinderen als hun (groot-) ouders kunnen veel interessante voorwerpen zien en zelfs een speurtocht volgen.

Iedereen is welkom op woensdagmorgen tijdens de Open Kerk (10.00 -12.00 uur)
en op zondag vóór en ná de viering van 10.00 uur.
Loosduinse Hoofdstraat 6.