Werelddag van de armen

‘Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden’ was het thema van de ‘Werelddag van de Armen’ een paar jaar gelden. Paus Franciscus heeft deze dag in november 2016 ingesteld, aan het einde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De paus roept alle gelovigen op om ieder jaar, juist op deze dag aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben.

In de eerste brief van Johannes lezen wij: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden” (1 Johannes 3, 18). En dan schrijft de paus “Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele christen mag negeren, liefde kent geen alibi. Als we willen liefhebben, zoals Jezus liefheeft, moeten we de Heer als voorbeeld nemen, met name als het gaat om de liefde voor de armen. De oproep in de Bijbel is duidelijk, maar er zijn tijden geweest waarin mensen hier onvoldoende gehoor aan gaven. De heilige Geest heeft echter niet nagelaten christenen te roepen om de blik te richten op het wezenlijke. Hij liet mannen en vrouwen opstaan, die hun leven hebben gewijd aan de dienst aan de armen, op vele verschillende manieren.”  Franciscus van Assisi was zo iemand.

De paus nodigt de hele Kerk uit en mannen en vrouwen van goede wil overal ter wereld, om op deze Werelddag van de Armen hulp en solidariteit te bieden aan degenen die dat nodig hebben.  Al die werken moeten ten diepste worden gedragen door gebed, geeft de paus aan. Hij verwijst naar het Onze Vader, dat hij “het gebed van de armen” noemt. “Als we vragen om brood, is dat een uitdrukking van ons vertrouwen op God voor onze dagelijkse behoeftes. Het Onze Vader bidden we in het meervoud: het brood waarom we vragen is ‘ons brood’, dat brengt met zich mee dat we samen delen, het brengt participatie met zich mee en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

In zijn schrijven onderstreepte paus Franciscus dat armen niet slechts de ontvangers zijn van ons vrijwilligerswerk, maar dat christenen in hen werkelijk Christus ontmoeten. ‘Wij moeten Zijn Lichaam aanraken in de lijdende lichamen van de armen’.

Meer lezen: www.katholiekleven.nl