9 november  Theodorus van Tiro

Theodorus was recruut in het leger van keizer Maximianus. Als christen weigerde hij offers te brengen voor de Romeinse goden. Dat was de overheid niet welgevallig. Bovendien zei men dat hij de tempel van Kybele in Euchaita in brand had gestoken. Daarvoor werd hij zwaar gestraft. Hij werd gefolterd en ter dood gebracht. Na zijn dood werden de voedselvoorraden van zijn stad vergiftigd. Hij verscheen aan de inwoners van de stad en hielp hen, zodat zij overleefden.

Doe eerst wat u te doen staat

Er kwam eens een broeder bij oudvader Theodorus en hij begon te spreken  en vragen te stellen over zaken die hij nog niet beoefende. Toen zei de grijsaard tegen hem: ‘U bent nog niet bij het schip en hebt uw bagage nog niet aan boord gebracht; u hebt het anker nog niet gelicht en tóch bent u al in die stad daarginds aangekomen. Doe eerst wat u te doen stat, kom daarna spreken zoals u nu doet!’

Uit Anselm Grün  Een jaar met de woestijnvaders