Sint Hubertus, 3 november

In de 3ste eeuw was de heilige Hubertus bisschop van Maastricht. Hij had veel aandacht voor het verspreiden van het Christendom in het Ardennengebied.

Almachtige God, geef dat wij op waardige wijze de gedachtenis vieren van de heilige bisschop Hubertus.  Laat ons steeds de hulp ondervinden van zijn voorspraak bij U, zoals het volk dat hij eens heeft mogen leiden,  de zegeningen heeft ontvangen van zijn woord en voorbeeld. Door onze Heer. Amen.

Uit: Het Getijdenboek, pagina 221N