Gebed om vrede

Het is oorlog in Oekraïne. Laten we samen bidden tot de God van de Vrede, de Barmhartige en Hem vragen om de mensen in Oekraïne en Rusland nabij te zijn.

Gebed
God van de vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog die is losgebarsten in Oekraïne, keren wij ons tot U.
U wilt geen oorlog, U wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.  Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn.
Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.  Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.
Amen.