23 oktober Johannes van Capstrano

Voor een staatsman is het heel belangrijk de eenheid binnen zijn land te bewaren. Voor de kerk is het heel belangrijk om de eenheid onder de christenen te bewaren, anders komt de boodschap twijfelachtig over. Johannes van Capestrano, geboren 24 juli 1386, overleden 23 oktober 1456,  was gouverneur van een Italiaanse provincie. Hij werd na de vroege dood van zijn vrouw franciscaan. Zijn zorg was steeds de eenheid binnen de kerk.  Hij hielp Bernardinus van Siena bij het organiseren van  de volkspredikers van de 15e eeuw. Op het concilie van Florence was hij man van verzoening. Hij trok als priester predikend Europa door en riep op tot kruistochten. Hij wordt wel aangeduid als ‘Apostel van Europa’.

God, u hebt Johannes van Capestrano geroepen om in tijden van bedreiging uw gelovigen bij te staan en aan te moedigen. Bescherm en beveilig ons en houd ons staande in deze wereld.