God luistert wél als je bidt! kwd 16 oktober 2022

Deze keer was er weer een nieuw meisje bij de KWD. Zij woont in Lelystad en nu was zij met vakantie bij haar oma. Het is zo leuk om te zien dat een kind in de vakantie naar de kerk gaat, naar een gebedshuis! Zo begonnen we ons gesprek: waarom gaan mensen op zondag naar de kerk; wat is bidden? Het waren  mooie antwoorden: in een kerk komt een mens dichterbij God; bidden is God ergens voor vragen of danken. Na wat verder nadenken, ontdekten we dat gebed ook bedoeld is om God te verheerlijken, een soort compliment, zoals we dat ook doen voor andere mensen.

Daarna openden wij het Evangelie, bij Lucas 18, 1-8, om te luisteren wat Jezus over bidden zegt. Het was niet meteen duidelijk waarom deze tekst over gebed gaat. Maar nadat we het evangelie in onze eigen woorden hadden naverteld, zagen wij dat de vrouw dag na dag zonder ophouden de rechter bleef vragen, om haar doel te bereiken. Dan zouden we het kunnen vergelijken met het gedrag van kinderen die aan hun ouders blijven “zeuren” totdat ze krijgen wat ze willen. Net als bij ouders geeft God niet meteen wat we Hem vragen, maar op het juiste moment en op de juiste manier, als Hij denkt dat het goed voor ons is.

En weer keerden wij terug naar het thema van de kerk als gebedshuis, want als we met veel mensen bidden, wordt ons gebed sterker, en zo vergroten we onze gebeden voor wereldvrede en voor kinderen in Kibera. De vorige keer heeft elk kind het spaarzakje van Missio gekregen en vandaag heeft Luka zijn volle spaarzakje terug gebracht. Ook het vriendje van Luka en zelfs de collega van de moeder van Luka, Boy, hebben samen het zakje gevuld!

Daarna gingen wij puzzelen en kleurplaten kleuren waar je kon zien dat God luistert als wij bidden. Het is belangrijk om Hem te vertrouwen en te geloven. Helaas vloog de tijd snel voorbij en hadden we geen tijd om de puzzel op te lossen. Daarom hebben we de puzzel hier ook geplaatst voor wie hem toch thuis wil proberen.   20221016 dhjC29-03 bpuzzel

Wij hebben onze KWD met een gebed afgesloten met persoonlijke intentie. Wij baden tot Maria, de koningin van de Rozenkrans, in het vertrouwen dat God ons gebed hoorde!