Geen Banneuxdag op 12 november

Ellen van Rheenen van het Banneuxcomité laat het volgende weten:

Helaas moeten wij u tot onze spijt mededelen dat de jaarlijkse Banneuxdag,  welke op 12 november  2022 in Pijnacker gehouden zou worden,  geen doorgang zal hebben.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.