Opbrengst tweede benefietconcert

Zoals reeds eerder vermeld op deze site verzorgde VocAnimo op 29 mei een benefietconcert in de Heilige Familiekerk, ten bate van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dat leverde een bedrag van € 2000,- op. Op zondag 9 oktober ging het koor op herhaling, ditmaal in de Emmauskerk. Het concert werd helaas minder goed bezocht dan de eerste keer, maar de opbrengst viel zeker niet tegen… Er kan nog eens een bedrag van € 580,- worden overgemaakt naar Giro555. Veel dank aan alle bezoekers en hun donaties..!