In Memoriam – Pastor van Waasdijk

Klik hier voor de Rouwkaart Pastor van Waasdijk


Op zaterdag 8 oktober is voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden de zeereerwaarde heer drs. Erik-Jan van Waasdijk, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 22 november 1943 te Voorburg en priester gewijd op 24 oktober 1981.

Erik-Jan van Waasdijk werd op 15 april 1980 tijdelijk benoemd tot diaken van de parochie H. Adrianus te Langeraar. Op 1 juli 1981 werd hij benoemd tot diaken van de parochies O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand en St. Petrus’ Banden te Rotterdam en op 24 oktober 1981 bij gelegenheid van zijn priesterwijding werd zijn benoeming aangepast en werd hij benoemd tot kapelaan van de parochies O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand en de St. Petrus’ Banden te Rotterdam. Op 1 november 1983 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Middelharnis en later per 1 september 1984 tevens zijn benoeming tot pastoor van de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Oude-Tonge. Met ingang van 1 juli 1986 werd hij benoemd tot priester-assistent van de parochie Allerheiligst Sacrament te ’s-Gravenhage. Op 1 oktober 1988 werd hij benoemd tot weekend-assistent van de parochies H. Pastoor van Ars en H. Paulus te ’s-Gravenhage. Naast deze functie werd hij op 1 juli 1990 tevens benoemd tot RK geestelijk verzorger ten behoeve van Huize Rustenborch en verpleeghuis Wijckerslooth te Oegstgeest. Per 18 augustus 1984 combineerde hij deze functies met zijn benoeming als parochievicaris van de parochie H. Paulus te ’s-Gravenhage. Op 1 mei 1995 werd zijn benoeming aangepast en werd hij benoemd tot parochie-administrator van deze parochie. Later, vanaf 1 juni 1997, werd hij benoemd tot pastoor van deze parochie. Tevens was hij per diezelfde datum benoemd tot RK geestelijk verzorger in het verpleeghuis Mariahoeve te ’s-Gravenhage, tot 1 juli 2001. Met ingang van 22 november 2008 werd hem uit deze functie en op zijn verzoek eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat. Na zijn emeritaat heeft hij nog vele priester-assistenties verzorgd in het bisdom Rotterdam. Pastoor Erik-Jan van Waasdijk heeft zich bijna eenenveertig jaar als priester ingezet in het bisdom Rotterdam.

Voor zijn inzet is het bisdom hem veel dank verschuldigd. De rouwannonce van de familie kiest voor woorden uit psalm 78 (3-4): “Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgend geslacht des Heren roemrijke daden.” Dat heeft pastoor Van Waasdijk zijn hele priesterleven gedaan. Ook toen zijn gezondheid kwetsbaar werd, bleef hij als priester-assistent wekelijks beschikbaar in de parochiegemeenschap HH. Michaël en Clemens te Rotterdam.

Aansluitend aan de avondwake is er gelegenheid om afscheid van pastoor Van Waasdijk te nemen op donderdag 13 oktober. De avondwake is om 18.30 uur in de H. Pastoor van Arskerk, Aaltje Noordewierstraat 6 te ’s-Gravenhage. De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart wordt gehouden op vrijdag 14 oktober om 10.00 uur in voornoemde kerk, waarna pastoor Van Waasdijk zal worden begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Begraafplaats St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10 te ’s-Gravenhage. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstzaal van de begraafplaats.

Bron: Bisdom Rotterdam