20221002 KWD Sterk staan in je geloof

Beste kinderen en ouders.

Vandaag waren er twee nieuwe gezichten bij onze Kinderwoorddienst. Na een kleine kennismaking gingen we kijken waar Jezus het over had. Het standvastig zijn in ons geloof. Jezus sprak over de moerbeiboom die zich in opdracht zou verplaatsen als je genoeg geloof had en de dienaar die eerst zijn meester moest bedienen voordat hij zelf mocht gaan eten.

Bij Jezus is het anders Hij wil altijd bij ons zijn en ons bedienen. Wij moeten niet afhaken als we vinden dat het te lang duurt. We weten niet of God op de achtergrond al iets anders voor ons aan het regelen is. We moeten standvastig blijven in ons geloof en steeds met een blijde goede blik in de toekomst kijken. We moeten een grote sterke boom zijn die ook stand houdt als er een heel stevige storm voorbij komt.

We lazen ook een verhaal over een jongen die aan alle klusjes die hij in huis deed voor zijn moeder een prijskaartje had gehangen. Toen zijn moeder ook haar lijstje opstelde van alle dingen die zij voor niets voor hem had gedaan, kwam hij tot het inzicht dat wat hij opgeschreven had helemaal niet goed was. Toen heeft hij dit lijstje in heel veel kleine stukjes gescheurd. Hij kwam tot het inzicht dat je ook standvastig moet zijn in het doen van vele dingen waar we niet voor betaald worden, maar die we doen uit liefde voor de ander.

Als we eens zouden nadenken over alles wat Jezus/God voor ons heeft gedaan dan zouden wij heel klein moeten worden.

Nadat we de tekening van de boom en de sterke zee hadden gekleurd, was het tijd om ons weer bij de mensen in de kerk te voegen.

Met vriendelijke groet
meester André en juf Alena