Bruno de Karthuizer  6 oktober

Bruno was een begaafd student theologie. Hij wees de praalzieke levenshouding van de bisschoppen in zijn tijd af en wilde niet tot die groep gaan horen.  Op het landgoed van Hugo van Grenoble stichtte hij de orde der Karthuizers. De leden van die orde komen alleen om te bidden samen. Voor het overige leeft ieder in zijn eigen kluis en voorziet in zijn eigen levensbehoefte.

Wij bidden dat Bruno ons bijstaat en voor ons bidt als wij ons eenzaam of verlaten voelen, of opgesloten in ons eigen huis.