Uitreiking van de parochiepenning aan Cisca van der Sluijs-Coenen

Zaterdag 1 oktober vond er een bijzondere viering plaats in de Emmauskerk. Het was de reünie van de Lourdesreis die eerder dit jaar vanuit de twee Haagse parochies werd georganiseerd.

Aan het einde van de viering werd stilgestaan bij het afscheid van Cisca van der Sluijs. Jarenlang heeft zij de organisatie van de Lourdesbedevaarten voor haar rekening genomen. Vanwege deze buitengewone inzet hebben parochiebestuur en pastoraal team besloten om Cisca de parochiepenning toe kennen. Aan het eind van de viering heeft Cisca de parochiepenning ontvangen uit handen van waarnemend pastoor Tom Kouijzer.

Het is fijn om te weten dat Cisca een goede opvolger heeft gevonden in Maria Bleumer die het stokje over zal nemen. Cisca bedankt voor alles!