Paus Franciscus bidt met ons dit Gebed voor de Vrede

Heer, maak ons tot dragers van hoop, opdat waar duisternis is, uw licht heerst en waar gelatenheid is, weer vertrouwen in de toekomst wordt geboren.
Heer, maak ons tot instrument van uw gerechtigheid, opdat waar uitsluiting is broederschap opbloeit en waar hebzucht is samen wordt gedeeld.
Heer, maar ons tot bouwers van uw Rijk, samen met migranten en vluchtelingen en alle bewoners van de periferieën.
Heer, maak dat wij leren hoe mooi het is alle te leven als broeders en zusters.
Amen