Gebed om roepingen oktober

Levende God,

die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt en op ons wacht, U die achter mijn woorden luistert en in de stilte tot mij spreekt, hoe ervaar ik dat U mij kent en roept? Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt, U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij bent?

Levende, liefhebbende God, adem in mij. Sta op in mij. Laat mij wat ik buiten mij zoek vinden in mijzelf: dat ik werk van uw handen ben, onverwoestbaar uw geliefde kind, drager van uw beeld en naar U toe geschapen. Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij. Maak mij zuiver van hart, dat ik mij afstem op uw aanwezigheid, dat ik mijzelf niet groter maak en ook niet kleiner

dan ik ben in het licht van uw ogen.

Liefdevolle God, die op ons wacht, zegen mij en zegen allen die uw roepstem proberen te onderscheiden, dat wij naderen tot U en ieder op onze eigen plaats en wijze leven uit liefde voor uw liefde. In het voetspoor van uw geliefde Zoon, de Levende in ons midden, Jezus Christus, de Heer. Amen.