Geloofs- en ontmoetingsdag


Op woensdag 12 oktober bent u van harte welkom bij de geloofs- en ontmoetingsdag in de Emmaus. De dag, vooral gericht op 65-plussers uit heel katholiek Den Haag, begint met een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur. Aansluitend vindt een gezellige lunch plaats. Het programma wordt afgesloten met een Marialof.

U kunt zich tot en met vrijdag 7 oktober aanmelden via het centraal parochiesecretariaat.