Oneerlijk maar toch gelukkig  kwd 20220918

We begonnen onze eerste KWD van dit schooljaar met vakantie-verhalen. Het bleek dat de ouders van Luka een probleem hadden, toen ze met de auto op weg waren naar hun oma in Kroatië. Omdat alles goed is afgelopen, bedanken ze Maria. Daarom vroeg ik Maksim en Evelyn of ze ook tijdens de vakantie, wanneer mensen van alle verplichtingen zijn verlost, aan God dachten. Ja, ze hebben de kathedraal in Valencia bezocht. Maar daarna sprak Maksim over zijn verdriet, omdat zijn axalotl (een soort water salamander) stierf. Dus kwamen we te praten over situaties in ons leven die moeilijk te begrijpen zijn. En het evangelie van vandaag was precies zo’n situatie  (Lukas 16:1-13).

Waarom prijst de Heer de rentmeester als hij zo oneerlijk was? Nadat we het evangelie opnieuw hadden naverteld, kwamen de kinderen erachter dat de rentmeester de schuldenaars gelukkig maakte. Het was op een oneerlijke manier, maar tóch werden ze gelukkig. Hij probeerde ze tot zijn vrienden te maken, omdat hij hoopte dat ze hem na zijn ontslag onderdak zouden verlenen en daarvoor gebruikte hij het geld van zijn heer. Maar de heer van de rentmeester was boos op hem, ook vanwege het geld. De rentmeester verkwistte het bezit van zijn heer in plaats van hem eerlijk te dienen. Hij heeft het geld op de eerste plaats gezet en niet de eerlijke dienst aan zijn heer.

Om dit zichtbaar te maken hebben wij een plaatje van Jezus en een glas met muntjes gebruikt: als het geld voor Jezus staat dan zie je Hem niet, maar als het glas met muntjes achter Jezus staat dan begin je bij Jezus en helpt Hij je om het geld op de juiste manier te gebruiken. In feite is geld in deze parabel alles wat God ons geeft om Hem te dienen en dit “geld” voor goede dingen en met winst te gebruiken. Wij zijn verantwoordelijk voor alles wat God ons geeft en we moeten daarin ook trouw zijn -in de zorg voor de ander, -in het ontwikkelen van onze kwaliteiten, -in relatie(s) met vrienden en ouders.

In het begin heeft God ons de aarde, de hemel, de planten en de dieren gegeven zodat wij goed voor ze gaan zorgen. En als wij Hem aanvankelijk eerlijk gaan dienen, dan zullen wij op een eerlijke manier vrienden maken en hoeven wij niet bang te zijn om ons onderdak te verliezen.

Het KWD team van MvED,
Meester Andre, juf Alena en juf Hanna.

De volgende KWD is op 25 september in de Emmauskerk
tijdens de viering om 10.00 uur.