Gezamenlijk bidden voor vrede

Gebed voor vrede in Oekraïne en in heel Europa Woensdag 14 september

Al meer dan een half jaar heeft Europa te maken met een oorlog op het eigen grondgebied. Op woensdag 23 februari deed paus Franciscus een dringende oproep om het dreigende geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie doet een oproep om a.s. woensdag 14 september (Feest van Kruisverheffing)een hele dag gezamenlijk te bidden voor vrede in Oekraïne en in heel Europa.

In Nederland wordt daar via een gebedsestafette vorm aan gegeven. In het bisdom Rotterdam is voor de basiliek in Schiedam gekozen als diocesane plek om samen te komen voor gebed. Hier zullen we om 19.00 uur beginnen met aanbidding van het H. Sacrament en aansluitend de eucharistie vieren. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om daarbij aanwezig te zijn, dan kunt u zich in de eigen parochie aansluiten bij het gebed. U kunt daarvoor gebruik maken van het gebed om vrede van paus Benedictus XV.

Gebed om vrede

Tot U, Vredevorst, zenden wij ons gebed voor de vrede, waarnaar wij zo vurig verlangen. Uit Uw goddelijk hart hebt Gij over de wereld de liefde doen  uitstralen, opdat alle tweedracht zou worden weggenomen en onder de mensen alleen de liefde zou heersen. Terwijl Gij op de aarde rondwandelde, hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen.

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens, maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt en geef, dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken, Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw Bloed.

En zoals U eens de oproep van de apostel Petrus: “Red ons, o Heer, want wij vergaan!” welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren, verhoor zo vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden, door het aanschijn van de wereld te vernieuwen en haar in de rust en vrede te herstellen.

En U, allerheiligste Maagd, help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen, bescherm ons, red ons. Amen…

(Paus Benedictus XV)