Benoeming waarnemend pastoor

Sinds mei, nadat vicaris Verbakel om gezondheidsredenen zijn functie als administrator van onze parochie heeft moeten neerleggen, hebben wij gezamenlijk de parochie, zonder een eindverantwoordelijke pastoor of administrator, zo goed als mogelijk draaiende gehouden. Een situatie zonder eindverantwoordelijke kan en mag niet al te lang duren, en daarom zijn we zeer blij dat de bisschop de afgelopen week aan deze vacante functie, een passende invulling heeft gegeven.

Per 1 september heeft hij pastor Tom Kouijzer benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie. Daarbij is afgesproken dat diaken Jos van Adrichem voorlopig de leiding over het pastoraal team zal houden. Het parochiebestuur en het pastoraal team staan volledig achter deze invulling en hopen dat deze, in combinatie met de nieuwe organisatie- en overlegstructuur, gaat zorgen voor een mooie toekomst voor onze parochie!

De brief namens de bisschop met dit besluit kunt u hier lezen.