Voorbereiding op het Vormsel

Ja, we starten weer! 🔥 (bericht van Engeline v.d. Ark)

Na een fijne vakantie hebben we zin om met een nieuwe groep kinderen aan de voorbereiding van het Vormsel te beginnen. Samen met leeftijdsgenoten (leeftijd 11-13 jaar) worden kinderen bewust gemaakt van de kracht en waarde van de Heilige Geest 🔥 en leren zij vertrouwen op deze Helper 😇. Zo bouwen zij aan een gelovig houvast voor de rest van hun leven. Na de voorbereiding zal in een feestelijke eucharistieviering, door of namens de bisschop, het sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend.
Tijdens de bijeenkomsten gebruiken we een eigentijds, actief en gevarieerd project. Dit wordt vrijwel door alle parochies van ons bisdom gebruikt. Het schept een band met alle andere vormelingen van ons bisdom. Uw zoon/dochter zal hen ontmoeten bij de Vuurdoop, een jaarlijks door het bisdom georganiseerd feestelijk evenement voor alle vormelingen, op de zaterdag voor Pinksteren.

Als u uw kind wilt aanmelden voor deelname aan het vormselproject, kunt u dat doen door het aanmeldformulier in te vullen: https://forms.gle/uDeW7trpSX8q1eK1A  Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een eerste kennismakingsbijeenkomst op woensdagavond 21 september, waar aanvullende informatie zal worden gegeven.

Als u vooraf vragen heeft, wendt u zich dan tot Engeline van der Ark, bereikbaar via e-mail: engelinevdark@gmail.com.