TEAMspirit nu ook online

Mogelijk heeft u het nieuwe parochieblad – TEAMspirit – reeds mogen ontvangen en inmiddels met plezier gelezen. Wellicht bent u geïnteresseerd in het blad, maar behoort u nog niet tot de uitverkorenen die voorkomen in ons adressenbestand. Neemt u dan contact op met het centraal parochiesecretariaat. Tot die tijd heeft u in ieder geval de gelegenheid het blad online te lezen, door de volgende link aan te klikken: https://portal.dezaligezalm.nl/read/1792/17878 Mede namens de redactie wens ik u veel leesplezier..!