8 augustus Dominicus

Dominicus Guzman was een Spaanse priester die een nieuwe kloosterorde stichtte: de dominicanen. Dat waren goed onderlegde en heilig levende priesters. Zij brachten velen tot het ware geloof. Volgens de legende kreeg Dominicus van Maria een rozenkrans. Daarvan  getuigt een oud rijmpje (Roosjes uit de Hemeltuin)

Opdat gij eens aan ons zoudt leren
hoe met de rozenkrans wij allen
Maria ’t liefste konden eren
schonk zij u eens met welgevallen
dit kralensnoer . Leer mij ook dit
Dominicus, dat ‘k beter bid!