4 augustus Dominicus

Voordat Dominicus geboren werd droomde zijn moeder van een hond die met een brandende fakkel door het korenveld liep en alles in brand stak. Een voorgevoel van het vuur dat Dominicus aan de dag legde bij de verkondiging van het Evangelie. Tegen het eind van de twaalfde eeuw trok hij met zijn metgezellen als missionaris rond in Zuid Frankrijk. Zij wilden de zuivere leer van de kerk en het Woord Gods verkondigen. Niet alleen met woorden, maar ook met zijn voorbeeld probeerde hij de mensen op het goede pad te brengen en te houden. Hij leeft in armoede en bezoekt de armen en geringen. Overal preekte hij en sprak over God. Volgens een oude legende kreeg Dominicus uit de handen van Maria en rozenkrans.

Heer, U hebt ons met Dominicus een lichtend voorbeeld gegeven. Help ons zijn voorbeeld te volgen en overal uw lof en uw goedheid te verkondigen. Amen