26 juli Joachim en Anna

Ouders hebben een zware taak. Zij helpen een kind uit te groeien tot een volwaardig en waardevol mens. Joachim en Anna bleven heel lang kinderloos, wat als een schande werd beschouwd.

De legende vertelt het als volgt. Toen Joachim met zijn jaarlijkse offer naar de tempel kwam, wees de priester hem publiekelijk terecht. Zolang hij kinderloos was, was hij niet welkom. Joachim verborg zich bij de herders van Bethlehem, totdat de engel hem naar de Gouden Poort in Jeruzalem leidde. Daar ontmoette Joachim Anna. Die ontmoeting wordt beschouwd als de ontvangenis van Maria in de schoot van Anna.

De ouders van Maria hebben nog wel een zwaardere rol gehad, dan andere ouders. Gewetensvol en nauwgezet hebben zij zich aan hun taak gewijd. Daarmee hebben zij het mogelijk gemaakt dat Maria, de Moeder mocht worden van Gods Zoon, Jezus. Joachim is de patroonheilige van de echtelieden, de linnenhandelaars en de meubelmakers. Anna is de patrones van weduwen, kleermakers en huisvrouwen. Ook vrouwen die moeilijk in verwachting raken wenden zich tot haar.

Bidden wij tot Anna en Joachim om hun voorspraak bij de Heer, dat zij ons helpen om goede ouders te zijn (te worden), die hun kinderen liefdevol begeleiden naar een zelfstandige plek in de samenleving.