Saulus werd geboren op Sicilië uit joodse ouders met Romeinse burgerrechten. In het dagelijks leven was hij tentenmaker en lid van de sekte der Farizeeën.  Al vroeg na het Pinksterfeest achtervolgde hij de leden van de jonge kerk. En zo trok Saulus naar Damascus. Onderweg wordt hij van zijn paard gebliksemd en hij wordt tijdelijk blind. Dan ontmoet hij Jezus, die hem vraagt ‘Saulus waarom vervolg je mij?’ Door die ervaring verandert Saulus in een vurige verkondiger van het geloof. Zijn naam verandert hij in Paulus en zo kennen wij hem nog. Hij schreef verschillende brieven waarvan er vele in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Wij bidden dat wij, net als Paulus de Heer herkennen en zijn boodschap willen uitdragen, ook (vooral) als de wereld ontkent.

Pauluslied; bekering van Paulus
Een mens als een vuur, een hart vol van haat,
Een zwaard dat in ’t rond Gods kinderen slaat.
Hij stormt naar Damascus. Daar bliksemt het licht.
En Saulus ziet bevend God zelf in ’t gezicht.

Een man als een vuur ligt neer en is blind,
Hij doolt door de nacht waar God hem in vindt.
De liefde gaat winnen, de liefde is meer.
En Saulus wordt Paulus, vervuld van de Heer.