Keti Koti dialoog en viering 2022

Bevrijding is voor ons allemaal!

Bevrijding vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden; het draagt bij aan bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden.

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) nodigt uit tot het herdenken van dat gedeeld verleden. Om bezieling en inspiratie te putten en als bevrijde mensen samen de weg te gaan van verzoening, verbinding en vertrouwen.

U bent op 1 juli 2022 vanaf 17.30 uur van harte welkom. We ontvangen u graag in de Emmauskerk, Leyweg 930 in Den Haag.

Aanmelden bij Duncan Wielzen (dr.wielzen@p4ev.nl / 06-28327571) of bij Christine Welschen (christine@welschen.net / 06-17400604)

Kijk voor meer informatie op www.oecumenedenhaag.nl