13 juni Antonius van Padua

Achterin de kerk in Loosduinen, voorin in de Familiekerk staat een beeld van Antonius. Hij werd in 1195 geboren in Lissabon, Portugal. Antonius was al jong ingetreden bij de Augustijnen, maar later trad hij in bij de Franciscanen. In 1227 zond Franciscus hem naar Padua. Preken, biecht horen, ziekenbezoek, onderricht aan de kinderen namen heel de dag in beslag. ’s Nachts was bij in gebed.
Eens was het boek van Antonius gestolen en toen hij God om hulp smeekte bracht de dief het terug. Soms, als wij zelf iets kwijt zijn, vragen wij zijn voorspraak om het terug te vinden. Van oudsher schenkt degene die het object terug krijgt een brood aan de armen (of een geldbedrag), het Antoniusbrood. Bij het beeld van Antonius hangt een offerblok waar het geld in kan.
Toen hij eens in Rimini was, wilden de mensen zijn gepreek niet horen, als hij de preekstoel opgaat is er niemand. Dan gaat Antonius naar het strand en preekt voor de vissen, die in groten getale ademloos naar hem luisteren. En in Rome preekt Antonius met Pinksteren. Alle aanwezigen, Italianen, Spanjaarden, Duitsers verstaan hem als sprak hij in hun eigen taal.

Wij bidden dat wij nederig mogen zijn als Antonius en op zijn voorspraak de boodschap van Jezus leren begrijpen en uitdragen.