De Heilige Geest komt te hulp; kinderwoorddienst 5 juni 2022

Vandaag, de vijftigste dag na Pasen, hadden we tijdens onze kinderwoorddienst vele dingen die leken op het eerste Pinksterfeest. Er waren kinderen die verschilden in leeftijd en ook hun land van afkomst was verschillend. Europees, Antilliaans, Oost Timor. Je ziet: ook hierin leken we op Jerusalem tijdens het eerste Pinksterfeest.

We hebben het verhaal dat bij Pinksteren hoort gelezen (Johannes 20, 19-23). Petrus en de andere leerlingen zitten na de dood en het vertrek van Jezus angstig bij elkaar af te wachten op wat zou komen. Er komt een hevige wind en ze zien bij de ander iets vreemds boven hun hoofd verschijnen en de angst verlaat hen. (Handelingen 2, 1-13) Petrus gooit de deuren open en gaat vertellen over wie Jezus was en wat Hij gedaan heeft. Heel wat mensen raken onder de indruk en laten zich die dag dopen en willen met de leerlingen verder gaan.

Ook hebben wij erover gesproken dat sommige dingen soms moeilijk kunnen zijn en dat we het soms moeilijk vinden om het te doen. We mogen dan Gods Heilige Geest aanspreken om ons te helpen en dat we dan wel moeten doorzetten. Vaak zien we achteraf dat juist op die moeilijkere momenten we dingen  kunnen, die we niet verwacht hadden te kunnen. De Heilige Geest is ons te hulp gekomen ons op onze weg bij te staan.

Om het geheel ook op een creatieve manier nog te verwerken hebben we een tekening over Pinksteren verder versierd, of een mooi filmdecor ingevuld, met in het begin bange mensen die aan het einde in allerlei vreemde talen spreken.

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2021/05/Psalm-103-Pinksteren.pdf
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2021/10/pinksteren_a_werkje-update2021.pdf

Wij zien elkaar weer op 19 juni.
Team KWD Maria van Eik en Duinen,
meester André, juf Alena en juf Hanna.

Kijk ons ook op https://www.facebook.com/4EvangelistenKinderen en deel het met de anderen zodat meer “kinderen tot Jezus kunnen komen!”