Pinksternoveen tweede dag

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:
Heilige Geest,
U Bron van het leven:
vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen.
Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft.
Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft
en zonder ophouden werkt!

Tweede dag: De vrucht van de vreugde
Heilige Geest,
U Geest van vreugde: ons geschonken! U verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle negatieve gedachten en gevoelens! Bevrijd ons van wanhoop en dwaasheid.
Heilige Geest, leer ons de ware vreugde!