Hemelvaart Bedevaart

Als Eik en Duinen niet de enige bedevaartplek in Den Haag is, dan is het toch de oudste. Nog steeds komen mensen er samen om te bidden en om gesticht te worden. Zo ook deze Hemelvaartdag. We maakten een rondgang met de reliek van het H Kruis, lijkend op de reliek waar Eik en Duinen om bekend was.

Weer hoorden we vertrouwde woorden: “Mannen van Galilea wat staat  u naar de hemel te staren.. ” En weer werden we eraan herinnerd dat wij de wereld in moeten om, net als de apostelen, te vertellen over de blijde boodschap. En ook dat we het niet alleen hoeven te doen, want de Helper, de heilige Geest zal komen om ons bij te staan.

Het was een mooi begin van een mooie dag. Wat veel wind misschien,  of zou dat de Geest zijn, die waait waar en wanneer Hij wil?