Roepingenzondag

De vierde zondag van Pasen (weekend van 7 en 8 mei) is het in de Rooms-katholieke Kerk traditiegetrouw Roepingenzondag. In alle kerken en kloosters wordt dan speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven. De parochie sluit zich hierbij aan en er zal tijdens of na de vieringen van dat weekend een tweede collecte of deurcollecte worden gehouden ten bate van Vronesteyn, het centrum voor priester- en diakenopleidingen van ons bisdom. Het gebed om roepingen en de collecte worden van harte bij u aanbevolen. Alvast hartelijk dank!

Gebed om Roepingen (door drs. P. Kuipers, voorzitter Interdiocesaan Roepingen Overleg)

Goede God,
in Jezus Christus, uw Zoon,
zien wij het gelaat van uw liefde.
Hij heeft geroepen wie Hij wilde.
Hij verzamelde de twaalf
om Hem te vergezellen
en om uitgezonden te worden
tot het uiteinde van de aarde
om het evangelie te verkondigen
en alle mensen te dopen.
Met een liefdevolle blik
keek Hij Matteüs aan
en riep hem om Hem te volgen.
Roep ook vandaag
jonge mensen naar uw hart,
apostelen voor onze tijd,
aan wie U zich hebt geopenbaard
om U nu te vergezellen.
Wek in veel jonge mensen
het diepe verlangen om Jezus
te volgen als priester, diaken, pastoraal werker of religieus
en schenk hen de kracht van uw Geest
om uw liefdevolle aanwezigheid
te verkondigen in woord en sacrament.
We vragen het op voorspraak van St. Willibrord,
patroon van onze kerkprovincie,
door Christus, onze Heer. Amen.