Ontmoeting aan het meer kwd 1 mei

Beste kinderen en ouders.

Afgelopen zondag hadden wij een weer een speciale ontmoeting. Enkele leerlingen waren gewoon weer aan het werk gegaan. Voordat zij met Jezus op weg gingen, waren zij vissers. Ze waren terug gegaan naar hun geboortestreek en waren met de boten op gaan vissen; hun oude dagelijkse dingen gaan doen. Op een ochtend, na weer een nacht zonder vangst, stond een man aan de oever te wachten  en vroeg of zij wat gevangen hadden (ze wisten niet dat het Jezus was). Toen het antwoord NEE was, verzocht hij hen de netten rechts uit te gooien. Je zult het niet geloven, maar de netten raakten helemaal vol en gingen toch niet kapot.

Bij aankomst was er een houtskoolvuur. Johannes begon te twijfelen of die manspersoon mogelijk niet Jezus was. Petrus klom uit de overvolle boot en ging vooruit om het te vragen. Ze werden getrakteerd op enkele broden en wat van de vis, die op het houtskoolvuur werd gebraden.

Jezus vroeg Petrus tot drie maal toe of hij van Hem hield en telkens moest Petrus dat positief beantwoorden. Hij werd steeds droeviger, want hij realiseerde zich dat hij Jezus Liefde had beschaamd, enkele weken eerder, bij de veroordeling. Jezus wilde daar niets meer van weten en schonk Petrus Zijn Liefde wat er ook gebeurd was.

Hiermee kregen ook wij een goed voorbeeld: wat er ook in ons leven gebeurt en hoe slecht wij het ook maken, we kunnen altijd naar Jezus terugkomen en om zijn vergeving en zijn Liefde vragen. Deze Liefde is onuitputtelijk voor ieder persoon.

Om het goed te begrijpen hebben we een mooi strandgezicht gemaakt.
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/03/pk773.pdf
Het stelt voor de ontmoeting van Jezus met Petrus bij de gebakken broden en vissen.

Wij zien elkaar weer de volgende keer op 15 mei.
Kom jij ook?