Vormsel 2022

Op zondag 24 april was het groot feest in de parochie. In een prachtige Eucharistieviering ontvingen 14 jongeren het sacrament van het Vormsel uit handen van onze bisschop mgr. Van den Hende.

De kerk was heel mooi versierd en de liturgie werd opgeluisterd door de prachtige gezangen en muziek van het koor Connection. Het was mooi en bemoedigend om te zien dat jonge mensen een bewuste keuze maken voor het evangelie van Jezus Christus en de kerk.

Van harte gefeliciteerd aan de vormelingen en hun families. Dat het vuur van de heilige Geest hen mag blijven inspireren op hun verdere levens- en geloofsweg!