Woensdag was er een belangrijke viering in de kathedraal in Rotterdam. De bisschop ging voor in de Chrismamis, waarin de H.Oliën worden gewijd die komend jaar worden gebruikt voor de sacramenten: Chrisma wordt gebruikt bij het sacrament van het doopsel, het sacrament van het vormsel en het sacrament van wijding, ziekenolie wordt gebruikt bij de ziekenzalving en catechumenenolie voor de geloofsleerilingen. Onze parochie wrd vertegenwoordigd door Engelien, samen met kinderen die kort na Pasen worden gevormd.
Het was een indrukwekkende bijeenkomst.