Pastoraal woord: Nieuw leven

Narcissen in bloeiOp dit moment zien we overal krokussen, narcissen, struikgewassen, en een enkel soort kleine boom in bloei staan. De uitbundigheid van die verse bloemen, weerspiegeld in het zonlicht, is echt een prachtig gezicht. We fleuren er van op, krijgen er energie van, komen tot leven.

Het zien van bloemen en struikgewassen die in de winter en vroeg in het voorjaar groeien en bloeien, nodigt ons uit om te midden van de hardheid van een donkere, wrede, barre winter te beseffen dat er hoop op nieuw leven is. En het is al begonnen!

De onvoorstelbare oorlog in Oekraïne is als een winter. Russische soldaten zijn Oekraïne binnen gevallen. Eerder was er veel roep om geen oorlog in Oekraïne, maar het is toch gebeurd. Paus Franciscus nodigt ons uit om te blijven bidden en God te vragen om de oorlogen te beëindigen, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Jemen, Syrië en Ethiopië. Want we geloven nog steeds dat God aan de kant van vredestichters staat en niet aan de kant van degenen die wapengeweld gebruiken.

De oorlog veroorzaakt altijd onvoorstelbaar veel pijn, puinhoop en ellende. Zoveel mensen hebben hun land achtergelaten en zijn gevlucht. Samen met hen hopen we op een nieuw leven. We zien ze als kale bomen tussen de krokussen, narcissen en struikgewassen die wachten op de goede tijd om weer te bloeien en te groeien. We hopen en bidden dat er een wapenstilstand, verzoening en vrede komt, dat de oorlog zal eindigen, dat het vertrouwen, het samenwerken en herbouwen zal groeien en bloeien.
Verrezen JezusOp 2 maart begon de veertigdagentijd, de tijd van boete en verzoening, van persoonlijke en gezamenlijke vernieuwing, ter voorbereiding op Pasen. In deze tijd worden wij ook uitgenodigd door de paus om de deuren van onze harten, huizen en kerken te openen voor anderen die aandacht nodig hebben. We bidden voor alle vluchtelingen die als gevolg van oorlog en n atuurrampen ontheemd zijn. Iedereen word gevraagd om op zijn of haar manier hulp aan hen te bieden, zodat zij als medemensen waardig kunnen leven, een nieuw leven. Dan kunnen wij de nieuwe lente ingaan als de vrucht van Pasen, waar er geen vriend of vijand, geen voor- of tegenstander, geen landgenoot of vreemdeling is, maar enkel een medemens, een nieuwe mens, door het zegevieren van Jezus die verrezen is.

Namens het pastoraal team wens ik u Zalig Pasen!
Pater Klemens Hayon SVD