Emeritus diaken George Carrière overleden

Op dinsdag 29 maart is voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden de weleerwaarde heer Eugène George Jan Godfried Carrière, diaken van het bisdom Rotterdam, geboren op 2 augustus 1928 te Den Haag en diaken gewijd op 8 november 1987.

George Carrière werd na zijn wijding als diaken benoemd in de parochie van het Allerheiligst Sacrament te Den Haag en in het verpleeghuis Houtwijk en het zorghuis Dr. Drees te Den Haag. Met ingang van 30 maart 1995 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend van zijn taak in het verpleeghuis Houtwijk te Den Haag en per 1 juli 2001 van zijn taak in het zorghuis Dr. Drees te Den Haag. Hij bleef als diaken werkzaam in de parochie Allerheiligst Sacrament. Per 1 augustus 2002 werd hij benoemd voor de Stichting Zorgvoorzieningen te Den Haag-West. Met ingang van 2 augustus 2003 werd hem uit deze functies op eigen verzoek eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat.

Diaken George Carrière heeft zich ruim 34 jaar als diaken ingezet in het bisdom Rotterdam. Met een imponerende gestalte was hij direct in zijn communicatie maar altijd met een milde ondertoon. Een man met een groot diaconaal hart en met een oprechte liefde voor de Heer en zijn Kerk. Voor zijn inzet is het bisdom hem dankbaar.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart vindt plaats op maandag 4 april om 11.00 uur in de Pastoor van Arskerk, Aaltje Noordewierstraat 6 te Den Haag. Aansluitend vindt omstreeks 13.00 uur de begrafenis plaats op begraafplaats Westduin, Wijndaelersingel 3-5 te Den Haag. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van de begraafplaats.