Medeleven met Oekraïne

En weer is er oorlog, heel dicht bij.
Mensen vluchten en zoeken nieuw onderdak, veilig heenkomen.
In onze kerken bidden we voor de vluchtelingen en voor  vrede in Oekraïne.
We voelen ons verbonden en tonen ons medeleven.   Iedereen doet wat hij kan.

Zondag 27 maart speelde André Vis aan het eind van de viering het volkslied van Oekraïne op het orgel.
Hij had het speciaal opgezocht en ingeoefend.
Het voelde heel warm, een bijzonder mooi gebaar van medeleven met Oekraïne!
Bedankt!