De vormelingen werden voorgesteld

Het was best spannend! Op zondag 20 maart gingen de vormelingen zich voorstellen aan de parochianen en dat gebeurde natuurlijk in alle 4 de kerken. Daarom waren ze al vroeg in de Emmauskerk bij de sacristie te vinden, waar Pater Klemens ze welkom heette. Na binnenkomst met fakkels en zingen van het lied “Jezus U bent het Licht” noemden ze één voor één hun naam en vertelden wat ze willen worden of hun droom is. De banner met hun namen, versierd met veel vuur en vrede, vonden de parochianen prachtig 🔥 Nadat alle parochianen uitgenodigd waren om naar de Vormselviering op zondag 24 april te komen, vertrokken we snel naar de Pastoor van Arskerk.
Daar was Pastor Duncan erg blij dat er enthousiaste jongeren bewust kiezen voor het volgen van Jezus’ weg en vroeg de parochianen voor hen te bidden.
In de kerk van Maria van Eik en Duinen werden ook de Communicanten voorgesteld én hadden de kinderen van de Kinderwoorddienst mooie vredesduifjes gemaakt voor allemaal 🕊
Toen Diaken Jos aan alle kinderen vroeg om naar voren te komen om samen het Onze Vader te bidden, was het overvol op het altaar!!
Als laatste kerk was de Titus Brandsmakerk aan de beurt en weer kwamen we naar voren met de fakkels en het lied. Pastor Tom, die de groep begeleidt, was trots toen ze allemaal hun naam noemden en iets vertelden over hun hobby’s. Lena las haar zelfgemaakte gebed voor en als laatste baden we samen het “Wees Gegroet”.
Vol mooie ervaringen gingen we daarna naar huis.
Engeline v.d. Ark