Brandende braamstruik kwd 20 maart

Beste kinderen en ouders.

Afgelopen zondag 20 maart hadden wij een bijzondere kinderwoorddienst. Wij wisten dat de kinderen in de kerk  zouden komen die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie en de kinderen die zich voorbereiden op het H.Vormsel. Dit was de rode draad in ons gesprek.

Wat is de Heilige Communie? Wat is het H.Vormsel?

Om het te begrijpen hebben wij eerst de eerste lezing van de dag gelezen – Exodus 3, 1-8a. Daar lazen wij over God die aan Mozes verschijnt in een brandende maar onverbrande struik. God die er altijd was, altijd is en altijd zal zijn! Aan deze God wordt het kind tijdens het sacrament van de doop opgedragen. Als het kind opgroeit en samen met zijn ouders de beslissing neemt om met deze God verder in zijn leven te gaan, gaat hij/zij zich voorbereiden op het sacrament van de Heilige Communie. In dit sacrament kan ieder mens God persoonlijk ontmoeten en een vriendschap met Hem opbouwen. Maar deze weg is soms niet gemakkelijk en hiervoor heeft mens een Helper nodig, de Heilige Geest. Volledig bewust kiest het kind om deze Helper in het sacrament van het H.Vormsel te ontvangen.

De Heilige Geest daalde neer op de apostelen in de vorm van een duif en we hebben dus 15 duiven gemaakt om aan elk van de vormelingen te geven. Ons knutselwerk was ook een bijzondere ervaring omdat er twee kinderen waren uit Oekraïne die hier vanwege de oorlog in hun land zijn. Zonder met elkaar te kunnen spreken, konden de kinderen elkaar toch begrijpen en samen duifjes maken met een lach en met plezier.

Terugkerend naar de kerk hebben de kinderen hun werk aan de vormelingen gegeven. Daarna ontving elk van de eerste communicantjes een klein cadeautje, een symbolische hostie, van het team KWD.

Wij zien elkaar op 3 april.