25 maart Maria Boodschap

De engel Gabriël daalt af en brengt Maria de boodschap dat zij de moeder zal worden van een Zoon die heil zal brengen over alle volkeren. En haar antwoord is kort maar krachtig: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u..