Oscar Romero 24 maart

Oscar Romero was de aartsbisschop van San Salvador. Hij kwam op voor de armen van zijn land en streed met grote kracht (geweldloos) tegen de onderdrukking waaronder zij te lijden hadden. In 1980 werd hij tijdens de viering van de Eucharistie vermoord.

Bidden wij voor de onderdrukte volkeren; dat zij in vrijheid kunnen leven en hun geloof belijden in vrijheid.