Kinderwoorddienst 6 maart 2022 De verleiding weerstaan

Beste allemaal.

Dit keer waren we te gast op de Pastoor van Ars locatie. Meester André was blij verrast om dit keer wel 8 kinderen te zien en de verdeling was ook heel leuk,  4 kinderen uit de Arsgemeenschap, 2 vanuit  Loosduinen (Maria van Eik en Duinen) en 2 van de Emmausgemeenschap.

Het was de kinderen opgevallen dat de kleur van het kazuifel dit keer anders was als de laatste keren. Hij was paars in plaats van wit of groen. Dit gaf aanleiding om alle liturgische kleuren eens de revue te laten passeren.

Meester Niels heeft daarna de kaars aangestoken en we luisterden naar het verhaal waarin Leo veel strijd met zichzelf voerde over het teveel ontvangen wisselgeld van de winkel. Leo was zeer blij toen hij het toch terug ging brengen. De winkelier gaf het hem terug, omdat hij zo eerlijk was om het te komen brengen.

Het evangelie van vandaag (Luc 4, 1-13) liet ook zien dat Jezus door de duivel tot drie keer toe op de proef werd gesteld om zich aan hem (de duivel) te onderwerpen. Jezus moest van stenen brood maken. Zou alle delen van het rijk krijgen of moest van de hoge tempel afspringen want de engelen van God zouden Hem toch wel komen redden. In alle drie de gevallen heeft Jezus deze aanvallen afgeslagen en Zich steeds niet laten verleiden om van de goede weg af te wijken.

Toen we het vastendoosje wilden gaan maken om wat apart te leggen in deze vastentijd en ons iets te ontzien, kwamen ze vragen of we weer terug naar de kerk wilden komen. Met een kleine uitleg zouden de kinderen gaan kijken of het thuis zou gaan lukken met het vastendoosje.

De “afspraak” is gemaakt dat zij de doosjes, wel of niet gevuld, op Palmzondag weer mee terug brengen en dat de inhoud wordt toegevoegd aan de grote inzameling voor de Vastenactie.

De volgende keer is op 20 maart as en dan weer op de gewone locatie Maria van Eik en Duinen in Loosduinen en op de gewone tijd van 10.00 uur.