Geloof, Hoop en Liefde

Na twee jaar stilte begonnen we weer met de voorbereiding van een nieuwe groep tieners op het ontvangen van het Heilig Vormsel. Er zijn 14 vormelingen die gevormd zullen worden op zondag 24 april. Op zondag 20 maart gaan ze zich op alle locaties voorstellen.
De bijeenkomsten vinden plaats in ’t Praethuys bij de Titus Brandsmakerk. Afgelopen woensdag kregen ze les over Geloof, Hoop en Liefde. In de Bijbel lazen ze de brief van Paulus aan de Korinthiërs over Gods onvoorwaardelijke liefde voor elk mens. Later bespraken ze de woorden van de Geloofsbelijdenis, niet eenvoudig, maar geloven is ook een werkwoord!
Engeline v.d. Ark