Aswoensdagviering met vormelingen

Tijdens de oecumenische Aswoensdagviering op 2 maart in de kerk Maria van Eik en Duinen was een aantal vormelingen aanwezig. Aan het begin van de vasten halen Christenen een askruisje. Bij het uitreiken wordt gezegd: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. De vormelingen hadden op een briefje geschreven waar ze spijt over hebben en deze briefjes werden daarna verbrand. Diaken Jos maakte vuur van de oude palmtakjes en de briefjes werden in het vuur gegooid. Daardoor werd uitgebeeld dat God je vergeeft, wat je ook gedaan hebt. Zo kunnen we de voorbereidingstijd naar Pasen op een mooie manier starten.
Engeline v.d. Ark