Pastoraal woord: Storm

Op het moment van schrijven raast storm Eunice over ons land. Er zijn berichten over schade op verschillende plaatsen in Nederland en helaas zijn er zelfs doden te betreuren. De woestheid en willekeur van zoveel natuurgeweld is angstaanjagend. Als mensen voelen we ons machteloos tegen zoveel vernietigende natuurkracht. Het enige dat we kunnen doen is binnen blijven en hopen dat het meevalt. Pas als de storm is gaan liggen kunnen we weer naar buiten gaan om de schade op te nemen.
Storm op het strand met de pier op de achtergrond. Ook de coronapandemie was als een storm die door de wereld raasde. De maatregelen dienden ertoe om dekking te zoeken voor de storm en zo veilig mogelijk te blijven. Nu lijkt het erop dat de storm langzaam toch gaat liggen. Maar wat treffen we aan als we de schade opnemen? Veel mensen hebben dierbaren verloren of zijn ziek geworden en veel van onze vroegere zekerheden zijn verdwenen. Ook het kerkelijk leven heeft het zwaar te verduren gekregen en dat is zichtbaar in de onwennigheid om weer groepsactiviteiten op te zetten en in de bezoekersaantallen bij vieringen en andere activiteiten. Net zoals er na een storm herbouwd moet worden, moeten we ook in de kerk aan de slag om onze gemeenschappen op te bouwen en misschien ook om elkaar weer opnieuw te vinden.
In maart begint de vastentijd en dat biedt kansen om samen ons geloof te beleven. Of het nu is bij een van de vieringen, of rond de vastenmaaltijden, vastenwandelingen, het samen bidden van de kruisweg of door informele ontmoeting na de vieringen: de veertigdagentijd is een goede gelegenheid om samen te komen om als gemeenschap te bouwen aan onze relatie met God en onze relatie met elkaar. Het is een tijd om ons geloof te verdiepen en ons concreet in te zetten voor anderen, met name door onze deelname aan de vastenactie.

Hopelijk ontlenen wij inspiratie aan deze bijzondere tijd om na de storm van de afgelopen jaren verder te bouwen aan een vitale parochie in Den Haag Zuid. Samen mogen wij op weg gaan naar dat grote feest van Pasen dat ons laat zien dat we met Gods hulp iedere tegenslag kunnen overwinnen. Ik wens ons allen een goede en inspirerende vastentijd toe.
Pastor Tom Kouijzer