Gebed en steun voor Oekraïne

In onze parochie waren er gedurende de afgelopen week verschillende gebedsmomenten voor vrede in Oekraïne. De rozenkrans werd gebeden en de Eucharistie werd gevierd voor allen die lijden onder angst en oorlogsgeweld.

Ook komend weekend is er aandacht voor de oorlog in Oekraïne. We bidden om vrede en de opbrengst van de collecte is bestemd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

O Koningin van de Vrede, slecht de scheidsmuur van vijandschap tussen alle mensen, En bevrijd ons van de heerschappij van hen die ons en anderen geweld aandoen. O, U die geboorte gaf aan Degene die ons mensen verenigt als één familie; Die zelf onze vrede werd. Maak ons allen tot één lichaam Onder uw heilige bescherming.