Vastenactie 2022

Mensen die water bij een rivier

Van Aswoensdag 2 maart tot eerste Paasdag 17 april 2022 is het vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen, die onze steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Het thema van de Vastenactie 2022 is: “Je land is je leven”.
Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Omdat er een grote waterkrachtcentrale gepland staat bijvoorbeeld of een suikerriet- of palmolieplantage.
Die uitzettingen gaan vaak gepaard met intimidatie en zelfs geweld: economische belangen blijken helaas vaker zwaarder te wegen dan de rechten van de lokale bevolking. De landonteigeningen hebben ook veel impact op het milieu en klimaat. Denk aan het teruglopen van de biodiversiteit en de grootschalige houtkap. Daarmee raken landrechten aan de grote uitdagingen waarmee we op dit moment te maken hebben: voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking, een klimaatcrisis en zware milieuschade.
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen 60 families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.
Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: u kan zelf een gift overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, of via iDeal met het online formulier van de Vastenactie.

Lees meer