Gebed om roepingen maart

Geduldige God, U roept mij in de stilte van uw Woord in het gebeuren van alledag in het gezicht naast mij.

U fluistert, wacht op mij, op mijn antwoord op mijn inzet, op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel, spreekt U mij opnieuw toe in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag: in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha, in Jezus Christus, uw gelaat, uitgegaan om ons te zoeken, tot het uiterste gegaan om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag, Breek mijn hart: dat het uitstromen mag, Genees mijn hart: dat het verbinden mag, Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag aan U.

Zr. Martha Verstraeten OSB Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout